ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ | 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020 | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಬೇಕಾದ ವಿಡಿಯೋ, ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಯಂತ್ರ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿ

ಅಡಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಬೇಕಾದ ವಿಡಿಯೋ, ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಯಂತ್ರ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿ

Posted by Shivamogga Live on Sunday, March 22, 2020

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೈವ್.ಕಾಂ | APMC ARECA PRICE | 24 ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2020

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ
ಬೆಟ್ಟೆ 36890 39999
ಗೊರಬಲು 18019 25571
ರಾಶಿ 32009 37591
ಸರಕು 37591 68296

ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ
ಬಿಳೆ ಗೋಟು 25009 28180
ಚಾಲಿ 30509 32899
ಕೋಕ 15109 24099
ಕೆಂಪುಗೋಟು 17699 21409
ರಾಶಿ 33169 37109
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ 24718 33699

ಸಾಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಅಡಿಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಗರಿಷ್ಠ
ಬಿಳೆ ಗೋಟು 21289 27099
ಚಾಲಿ 27289 31629
ಕೋಕ 23199 26409
ಕೆಂಪುಗೋಟು 11288 28099
ರಾಶಿ 26219 37399
ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು 6786 17813

 

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Open chat